Cookie beleid

Modetheater by Caroline plaatst op haar platformen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ze worden gebruikt om de Platformen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op je computer kun je cookies die al geplaatst zijn verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help-functie van je browser. In deze cookieverklaring lichten we toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Noodzakelijke cookies

Modetheater by Caroline gebruikt onder andere cookies om de Platformen goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatsen we bijvoorbeeld een cookie die ervoor zorgt dat je ingelogd blijft. Je kunt deze cookies blokkeren via je browser, maar het kan zijn dat de Platformen dan minder goed functioneren.

Overige cookies

Naast de cookies die noodzakelijk zijn om de Platformen te laten functioneren worden nog een aantal andere cookies gebruikt.

Social media buttons

Op de Platformen zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken, namelijk Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Youtube. Deze buttons plaatsen cookies.

De buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Modetheater by Caroline heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De bedrijven achter deze sociale netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principles en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google Analytics

Via de Platformen wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Modetheater by Caroline gebruikt deze dienst om te analyseren hoe bezoekers de Platformen gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De heeft hier geen invloed op.

Google Maps

FModetheater by Caroline kan ook gebruik maken van Google Maps. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.

Zowel de informatie van Google Analytics als Google Maps wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U kunt zich afmelden voor de Google Analytics-cookies via een browser add-on.

Video cookies

Op sommige pagina’s op de Platformen zijn YouTube en video’s geplaatst. Als je de video afspeelt, worden er door YouTube cookies geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Beheer van cookies

Je kunt reeds geplaatste cookies altijd verwijderen via je je browserinstellingen. Je kunt daar ook zelf voorwaarden instellen waaronder cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van je browser kun je vinden in de help-functie van je browser. Zonder cookies kunnen sommige functies van de Platformen mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Het kan zijn dat we deze verklaringen tussentijds aanpassen door bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving rondom cookies. Met die reden mogen we de inhoud van de verklaringen en de cookies die in de lijst staan altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@modetheaterbycaroline.nl

Privacy beleid

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Modetheater by Caroline. Modetheater by Caroline is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze Platformen worden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met info@modetheaterbycaroline.nl

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

Modetheater by Caroline is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Modetheater by Caroline de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Modetheater by Caroline verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via info@modetheaterbycaroline.nl

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Modetheater by Caroline verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Modetheater by Caroline:

·         om contact met je te kunnen opnemen;

·         om jou informatie te sturen;

·         voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

·         voor het informeren en adviseren;

·         voor het doen van aanbiedingen;

·         voor het uitvoeren van onderzoeken;

·         voor het deelnemen aan panels;

·         voor het afhandelen van klachten en complimenten;

·         voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;

·         om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Modetheater by Caroline te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Modetheater by Caroline, dan biedt de Modetheater by Caroline jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Modetheater by Caroline alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Modetheater by Caroliney hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.   na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.   in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.   om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.   in verband met de gerechtvaardigde belangen van Modetheater by Caroline, waarbij Modetheater by Caroline erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

  • het maken van studies en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Modetheater by Caroline, bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen  voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Modetheater by Caroline door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die de Modetheater by Caroline daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Modetheater by Caroline bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Beveiliging

Modetheater by Caroline heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Modetheater by Caroline heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de Platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@modetheaterbycaroline..nl
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Voor leden van een bijModetheater by Caroline aangesloten vereniging geldt dat zij voor vragen over het lidmaatschap zich eerst moeten richten tot hun eigen vereniging.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@modetheaterbycaroline..nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 december 2019.

Kom je gezellig langs?

Maandag: 10:00 tot 18:00
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 11:00 tot 17:00
Vrijdag: 11:00 tot 17:00
Zaterdag: 11:00 tot 17:00
Zondag: 1100 tot 17:00

Locatie

Prinsenstraat 13
Amsterdam
T 06-29006418